Firmy, które rosną
dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza,
kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość
i teraz musi tylko produkować - już po niej
— Henry Ford

Jednostki budżetowe


Programy:


  • Program Infrastruktura i Środowisko

  • Program Cyfrowa Polska

  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Typy projektów:


  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych

  • Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT), działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT

  • Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

  • Termomodernizacja obiektów

  • Rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/ zdegradowanych terenów

  • Rozwój miejskich terenów zieleni


Zapraszamy do kontaktu: biuro@grantsconsulting.pl